Please Feel My Heartbeat Pharo of Kassiopeia


* 11. November 2015goldsable Rüde

CEA/PRA/Kat.-frei mit 7 Wochen

MDR1 +/+


PharoIm Alter von 8 Wochen!Im Alter von 6 Wochen!


Im Alter von 5 Wochen!
Im Alter von 2 Wochen!Im Alter von 4 Tagen!